Det är vi som jobbar på kullerbyttan

3

Maria Markskog
Förskolechef,
förskollärare,
certifierad
Marte Meo-vägledare
och ICDP-vägledare

5x

Annelie Sjögren
Fritidsledare,
utbildad i Marte Meo
som förhållningssätt
och ICDP-vägledare