Vad är
Marte Meo?


Marte Meo är en salutogen handledningsmetod som bygger på videoinspelade sekvenser från hemmet eller förskolan.

» studera
och lära
känna barnets
signaler och
uttryckssätt «

Metoden har utvecklats av den holländska specialpedagogen Maria Aarts. Marte Meo betyder “av egen kraft” och grundas på kommunikationsteori, nyare samspelsbaserad spädbarns- och utvecklingsteori samt anknytningsteori.

Marte Meo är ett arbetssätt som gör det möjligt att “fånga” och stanna upp inför detaljer i samspelet, studera och lära känna barnets signaler och uttryckssätt, men även att se barnets behov. Tanken är att Marte Meo handledningen ska starta en process hos de medverkande.

Tre till tio filmer är vanligast. Mellan filmerna får föräldrar eller personal tid att praktisera det som lyfts fram vid den s.k. återgivningen för att se om det kan leda till förändring och utveckling av samspelet.

bild-445