Kullerbyttans arbetssätt

» Sätta
ord på
ditt barns
känslor «

• Följa ditt barns initiativ
• Ge ditt barn positiv bekräftelse
• Stärka och stödja ditt barns lekförmåga
• Stimulera förmågan att lyssna på andra
• Sätta ord på ditt barns känslor
• Bekräfta beteende och ge gränser
• Förbereda ditt barn på vad som ska hända
• Sätta ord på vad ditt barn gör,
så barnet känner sig sedd och hörd

ogonkontakt