123_martemeo

Som ett komplement till vår förskoleverksamhet erbjuder vi även olika kurser och föreläsningar.

Film

Föräldra-
kurs

Före-
läsningar

Studie-
besök

Filmen Barnets kraft visar oss vägen ger exempel på utvecklingsstödjande kommunikation, med samspelssekvenser som utgår från Marte Meos dialogprinciper.

Beställ filmen »

Åtta tillfällen med Marte Meo som förhållningssätt. Vi utgår från Marte Meo pedagogikens utvecklingsstödjande dialogprinciper. Det här är en kurs som även vänder sig till pedagoger och andra intresserade.

Vi anordnar föreläsningar på temat Barn och barns utveckling, aktuell forskning kring barn. Vi erbjuder även egna försläsningar om Marte Meo metoden och Marte Meo som förhållningssätt.

Vi tar gärna emot studiebesök på vår förskola och berättar hur vi arbetar med Marte Meo som förhållnings-
sätt.

mekstrom_20110823_0862
mekstrom_20110823_095_webb
mekstrom_20110823_0750
mekstrom_20110823_0421