av_egen_kraft__kort_kullerbyttan

Välkommen till
Kullerbyttan – en
Marte Meo förskola!

Förskolan Kullerbyttan i Västervik erbjuder
din familj en fristående förskola med relations-
och samspelspedagogik. Hos oss på Kullerbyttan
är Marte Meo pedagogiken vårt gemensamma
förhållningssätt.

Marte Meo är en etablerad metod som ökar förmågan
att vara i relation och samspel med andra människor.
Genom nära samverkan med dig som förälder, vill vi
hitta ett gemensamt synsätt kring ditt eller dina barn.

Vårt viktigaste sätt att utveckla barnets förmåga till
samspel och social kompetens är genom leken.
Vi ger bild, form, rytmik och musik stort utrymme.

Projektarbete med reflektioner över den egna inlärningen
är även en betydande del av vårt arbetssätt. Miljön på
vår förskola är avstressande och inbjudande för såväl
barn som föräldrar. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation.

Vi lagar all vår mat själva med ekologiska råvaror.

Hos oss har du som förälder alltid möjligheten att
sätta dig ner med en kopp kaffe i vårt “vardagsrum”,
småprata med andra föräldrar eller med oss som
jobbar på Kullerbyttan och ta del av hur ditt eller
dina barns dag har varit.

Vi skapar delaktighet för föräldrar vid barnets
övergång från förskola till skolan.

Vi följer rådande nationella och lokala styrdokument.
Vi har systematiskt kvalitetsarbete och
dokumentation av verksamheten.

bild-447

» Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamehten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnets utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. «

Lpfö 98, Rev 2010